POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI

OPIS

Zgodnie z DIN EN 1175-1 należy raz w roku lub w razie potrzeby wykonać pomiar oporności izolacji baterii. Pomiary wykonujemy zgodnie z normą DIN EN1987-1, które zakończone są stosowną dokumentacją. Oferujemy stosowne rozwiązania w przypadku negatywnego wyniku testu.