akumulatorownie-budowa-serwis-montaz

OPIS

AKUMULATOROWNIE

Odpowiednio zaprojektowane i stworzone miejsce ładowania baterii trakcyjnych ma bezpośredni wpływ na przede wszystkim bezpieczeństwo pracy, a także niemniej ważny komfort użytkowników. Maksymalna funkcjonalność oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają zaoszczędzić czas, a także ilość zaangażowanych osób w obsługę/wymianę baterii, co w perspektywie czasu generuje bardzo duże oszczędności finansowe.

Pod względem lokalizacji, jaką dysponuje Inwestor akumulatorownie dzielimy na zamknięte i otwarte. Zamknięte stworzone są w specjalnie dedykowanych pomieszczeniach przewidzianych i przemyślanych zazwyczaj już na etapie budowy nowego budynku. Otwarte natomiast często adaptowane są już w istniejącej infrastrukturze fabryki czy też magazynu na zasadzie wydzielenia konkretnej powierzchni dużej hali tylko do użytku i obsługi ładowanych baterii. W obu przypadkach zapewniamy szereg rozwiązań dostosowanych do potrzeb użytkowników, posiadanej floty wózków widłowych, a także możliwości technicznych danej lokalizacji. Celem każdej modernizacji czy też budowy od podstaw jest zawsze: bezpieczeństwo pracy, optymalizacja kosztów oraz komfort użytkowników.

 

PODSTAWOWE SKŁADOWE MIEJSC ŁADOWANIA BATERII TRAKCYJNYCH:

 

Wentylacja: niezwykle ważny element akumulatorowni odpowiedzialny za bezpieczne odprowadzenie gazów wytwarzanych w procesie ładowania baterii kwasowo-ołowiowych: m. in. wodoru i tlenu. Mieszanka tych gazów w stężeniu większym niż 4% stwarza ryzyko powstania mieszanki wybuchowej. Dlatego niezwykle ważne jest zaprojektowanie odpowiednio wydajnej wentylacji w oparciu o wyliczenia na podstawie posiadanej wiedzy o ilości oraz typach baterii i prostowników znajdujących się w obrębie strefy ładowania.

System detekcji wodoru: odpowiednio dobrany i zainstalowany w najwyższym miejscu pomieszczenia (bezpośrednio pod stropem), a także bezpośrednio połączony ze sterowaniem wentylacji jest w stanie z wyprzedzeniem zainterweniować w przypadku wykrycia podwyższonego stężenia wodoru. Kolejno odłącza urządzenia elektryczne pracujące w strefie ładowania, a także maksymalizuje pracę wentylatorów do momentu bezpiecznego oczyszczenia strefy.

Konstrukcje stalowe: szereg rozwiązań zaprojektowanych pod konkretne możliwości powierzchniowe obiektu. Każde łoże rolkowe, moduł AKU, okapy czy półki pod prostowniki projektujemy indywidulanie z uwzględnieniem posiadanej floty oraz potrzeb Inwestora.

Instalacja elektryczna: odpowiednio dobrana instalacja elektryczna i automatyka tak naprawdę scala dwa powyższe elementy, gdyż zapewnia prawidłową pracę wentylacji i detekcji wodoru. Korzystamy wyłącznie z wysokiej klasy komponentów posiadających atesty i wszelkie niezbędne certyfikaty, dlatego też zapewniamy bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwporażeniowe.

Stacje destylacji wody: kompleksowo wyposażamy akumulatorownie w system destylacji wody, a także rozprowadzamy wodę do każdego stanowiska ładowania baterii. Ma to ogromny wpływ na późniejszą obsługę baterii, a także redukuje wydatki związane z zakupem wody o odpowiednich parametrach kwalifikujących ją do uzupełniania baterii.

Urządzenia do wymiany baterii trakcyjnych: umożliwiające wymianę wszystkich typów baterii trakcyjnych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami BHP. Wieloletnia współpraca z firmą MTC Philadelphia Scientific pozwala nam dostarczać do zakładów oryginalny i najlepszy jakościowo produkt. Zarówno urządzenia do wymiany manualnej jak i urządzenia z elektromagnesem przechodzą szereg testów – w wyniku których funkcjonują bezawaryjnie.

Kącik BHP: wyposażony m.in. w oczomyjkę i prysznic, zestaw do neutralizacji i usuwania kwasu (pojemnik z odpowiednim sorbentem oraz pojemnik na sorbent zużyty), sprzęt przeciwpożarowy, apteczkę, środki ochrony osobistej oraz tablice i znaki informacyjne.

Dla indywidualnych potrzeb klienta dostosowujemy systemy monitorowania i zarządzania flotą baterii pozwalające na optymalizację kosztów związanych z ich użytkowaniem.

Zapewniamy Państwu pełną dokumentację wraz z podpisami osób uprawnionych.

 

Akumulatorownie okapowe

ZDJĘCIA Z REALIZACJI

Akumulatorownie modułowe

ZDJĘCIA Z REALIZACJI

Wózki transferowe

ZDJĘCIA Z REALIZACJI

Stacja demineralizacji wody

ZDJĘCIA Z REALIZACJI