CZY ENERGIA PRZENOŚNA JEST NAPRAWDĘ NIEZBĘDNA?

Zastosowań wykorzystujących energię przenośną jest coraz więcej, podobnie jak rosną jej możliwości. Większa pojemność akumulatorów przekłada się na ich dłuższy czas pracy, to z kolei sprawia, że wymiana akumulatorów może odbywać się rzadziej. Dodając do tego mniejszą wagę, jak i mniejszą przestrzeń, którą zajmują elementy wykorzystujące energię przenośną, można zauważyć, że jej użycie jest możliwe w coraz większej ilości branż. Dotyczy to głównie floty pojazdów, logistyki, i produkcji.
Wykorzystanie energii przenośnej, tak na małą, jak i szeroką skalę ma tym samym atrakcyjną przyszłość. Dotyczy to w szczególności miejsc, w których pojazdy spalinowe stwarzają ryzyko, lub są niedozwolone w zastosowaniu. Inny powód to względy ekologiczne oraz cena. Co prawda widać tu pewne różnice, jednak zasada i idea działania często wygląda podobnie. W odpowiednim miejscu, punkcie, wymieniamy lub ładujemy pojazd, maszynę. Brak jest przy tym odpadów, wycieków oraz innych nieczystości.

Energia elektryczna, szczególnie wspomagana z własnych źródeł okazuje się dużą zaletą każdej firmy. Jest dziś tak nadal pomimo zmiennych warunków cenowych. Stosunkowo szybka i sprawna wymiana elementów zasilających pozwala na szybki powrót do czynności związanych z obowiązkami pracownika. Zasilanie może pochodzić z tradycyjnej sieci, jak i z własnego źródła. (np. panele fotowoltaiczne)

Rozwiązania te są powszechne zarówno w intensywnej pracy w firmach, czego przykładem są wózki widłowe, podnośniki, czy maszyny czyszczące. Inne rozwiązania znajdziemy chociażby w rekreacji i tam gdzie konieczna jest mobilność. Tu można wymienić między innymi w wózkach golfowych, elektrycznych wózkach inwalidzkich i czy podnośnikach i robotach produkcyjnych. Ważne są tu często niewielkie gabaryty, duży zasięg oraz wygoda użytkowania. Pozwala to na profesjonalny przewóz materiałów oraz pasażerów. Oczekiwania klientów stale rosną. Oczekuje się bardziej wydajnych akumulatorów, lepszego serwisu i bardziej wydajnych stacji ładowania. Wraz z oczekiwaniami, oferowane są rozwiązania, odpowiednie do zapotrzebowania rynku – nad którymi stale pracuję firmy z zakresu energetyki.
W przypadku rozwiązań o charakterze mobilnym w odniesieniu do firm, to ich zaletą jest to, że ewentualne awarie są stosunkowo szybkie w diagnostyce, naprawie i ewentualnym usunięciu usterki – czy nawet wymianie uszkodzonego urządzenia na nowe.