Przeglądy techniczne akumulatorownii | InStore Group

OPIS

Wykonujemy cykliczne przeglądy akumulatorowni. Zarządzanie i monitorowanie zapewniają nieprzerwaną i bezpieczną pracę w miejscu ładowania baterii.

W ramach zlecenia realizujemy usługi konserwacji i nadzoru instalacji elektrycznych, wentylacyjnych - wg. bieżącego stanu prawnego i dobrej praktyki:

  1. instalacja elektryczna: przegląd, pomiary bezpieczeństwa RISO i konserwacja
  2. instalacja wentylacji: przegląd, czyszczenie, pomiary skuteczności i regulacja
  3. wymiana (re-kalibracja) czujek wodoru H2 (Gazex)
  4. sprawdzenie systemu sterowania
  5. wymiana i uzupełnienie środków BHP (w miarę potrzeb)