NOWE ROZWIĄZANIA W BRANŻY ENERGII PRZENOŚNEJ?

Niemal w każdym zakładzie produkcyjnym istnieje konieczność zapewnienia rezerw energii pod postacią baterii akumulatorowych. Podtrzymują one pracę urządzeń w przypadku awarii sieci elektrycznej, pozwalają na użytkowanie pojazdów o napędzie elektrycznym, np. wózków widłowych, wózków towarowych czy maszyn sprzątających.

Wykorzystanie baterii akumulatorowych (baterii trakcyjnych) w zakładach produkcyjnych, pozwoliło im na znacznie korzystniejsze wykorzystanie energii elektrycznej, szczególnie w sytuacji awarii. Jest to szczególnie ważne, jeżeli weźmiemy pod uwagę dzisiejszą sytuację geopolityczną, problemy energetyczne oraz ceny energii. Jednocześnie, zapewniają one wystarczająco dużo energii do tradycyjnej pracy, jak i w sytuacji kiedy dochodzi do awarii sieci elektrycznej. Takie sytuacje są bardzo problematyczne czego skutkiem są liczne komplikacje dla firmy, z tego powodu firmy muszą się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć. Niewątpliwie kwestia posiadania akumulatorowni, jak i rozmaitych akumulatorów lub im podobnych ogniw oznacza dużą niezależność energetyczną. Jednak wiąże się to zarówno z ryzykiem, obowiązkami, jak i możliwościami dalszego rozwoju.

OPIEKA URZĄDZENIA ENERGETYCZNE / BATERIE TRAKCYJNE / PROSTOWNIKI

Tym samym można zauważyć, że przy niewłaściwym postępowaniu całość może stwarzać pewne ryzyko. W efekcie wstęp na teren akumulatorowni powinny posiadać osoby o odpowiednich uprawnieniach i wcześniejszym przeszkoleniu. Pozostałe powinny pozostawać pod nadzorem lub poznać podstawowe zasady zachowania w danym miejscu. Atrakcyjność tego rozwiązania sprawdza się w przypadku rozmaitych wózków widłowych, transportowych oraz maszyn czyszczących, które znajdują się na terenie zakładu. Możliwość wykorzystania przenośnych akumulatorów znacząco poszerzyło zasięg takich rozwiązań, szczególnie w porównaniu do innych. Dotyczy to szczególnie tych, które wykorzystują chociażby tradycyjny kabel i zasilanie z sieci elektrycznej. Pod wieloma względami jest to problematyczne rozwiązanie, powodujące liczne komplikacje. Z tego powodu kluczowe stają się już odpowiednie akumulatory, często jak jedyna alternatywa. Tu liczy się często ich pojemność i czas ładownia.

JAKIE BATERIE DO FIRMY (AKUMULATOROWNIE / WÓZKI WIDŁOWE )?

W przypadku rozmaitego przemysłu, jak i podobnych firm, bardzo powszechnie wykorzystuje się dostępne akumulatory kwasowo-ołowiowe. Podstawowym argumentem jest tu ich atrakcyjna cena, w wielu przypadkach niższa niż u konkurencji. W efekcie są one bardzo rozpowszechnione i często spotykane w wielu przedsiębiorstwach i firmach a nawet w marketach, gdzie widzimy szereg maszyn czyszczących. Wiele z nich posiada odpowiedni akumulator, co jest często kluczowym elementem przy jego wyborze. Ich pojemność, można w wielu przypadkach odpowiednio dobierać do potrzeb, co ma przełożenie na inne czynniki, jak czas pracy i czas potrzeby na późniejsze ładowanie. Dodatkowa kwestia to sprawa uzupełnienie wody. Okazuje się na szczęście, że szczególnie w nowszych modelach nie ma konieczności jej uzupełniania, lub należy rzadziej wykonywać. Należy jednak zawsze pamiętać by jej poziom kontrolować. Energia elektryczna coraz częściej staje się jedynym rozwiązaniem, gdyż z rozmaitych powodów pojazdy spalinowe są niemożliwe do zastosowania. Dodatkowy argument za wyborem tego rodzaju akumulatorów jest emisja CO2, co działa pozytywnie na środowisko. Wszystko dlatego, że jest ona na niskim poziomie. Podobnie jest w przypadku recyklingu takich akumulatorów, które przestały być przydatne. W większości przypadków są one bardzo dobrze do tego dostoswane i można z nich odzyskać poszczególne elementy.

Tak, jak w wielu kwestiach, również i tu widać pewne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o podział akumulatorów. Można tu wyróżnić szczególnie podział na dwie kategorie, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę modele wykorzystywane w przemyśle. Tym samy można wymienić baterie stacjonarne oraz trakcyjne. Pomimo pewnych różnic, to jednak, co do zasady działania, wgląda to  praktycznie tak samo. Swoje zalety osiągnęły między innymi po przez połączenie ich dużej wydajności, wszechstronnemu zastosowaniu oraz pewnej łatwości w obsłudze. Idąc dalej, baterie trakcyjne oraz stacjonarne zasilane w sposób kwasowo-ołowiowy, można dodatkowo podzielić na trzy rodzaje: baterie z ogniwami otwartymi wentylowanymi, baterie z ogniwami szczelnie zamkniętymi oraz baterie VRLA (nazywane również bateriami bezobsługowymi). Warto tu dodać, że w ich przypadku można stosować tradycyjne oświetlenie. Podkreśla się często, że w ich przypadku nie ma ryzyka związanego z ewentualnym wybuchem, lub pożarem.

Warto tu dodać, że ogniwa w ich przypadku, zostały wykonane z ołowianymi elektrodami. Z kolei, jeżeli chodzi o elektrolit, to jest nim wodny roztwór kwasu siarkowego. Tym samym daje to duży potencjał do wykorzystania. Jest tak szczególnie, jeżeli weźmiemy od uwagę czas pracy, jak i czas potrzebny do ładowania. Im jest on dłuższy jest czas pracy, tym rzadziej należy dokonywać ładowania, jak i wymiany. Tym samym zmniejsza się częstotliwość wizyt w akumulatorowni i jej wykorzystania. To wszystko przekłada się później na wydajność i konkurencyjność firmy.

SERWIS BATERII TRAKCYJNYCH

Jednocześnie należy zauważyć, że ważne jest zachowanie odpowiednich procedur związanych z obsługą takich akumulatorów, ich ładowaniem i dalszym wykorzystaniem. Dotyczy to między innymi ich składowania, przechowywania, jak i ryzyka związanego z potencjalnym pożarem lub wybuchem. Dlatego ważne jest zadbanie o takie kwestie jak chociażby wentylacja pomieszczeń, jak i ich oświetlenie. Ryzyko powstania ewentualnego pożaru, wybuchu, wpisuje się poważnie w charakter takiego miejsca i musi być zawsze brane pod uwagę, co wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiednich dokumentacji i procedur. W skrajnych przypadkach nagromadzenie gazów, powstanie ładunków elektrycznych, może spowodować powstanie pożaru lub wybuch. Ważne jest więc dbanie by ewentualny nadmiar gazów skutecznie rozproszyć nim osiągnie skrajne wartości. Odpowiednie rozwiązanie to rozmaite typy okapów. Ich rodzaj zależy od metody ładowania w danym miejscu, dlatego też na terenie jednej firmy, przedsiębiorstwa warto wykorzystać kilka z dostępnych rozwiązań. Najczęściej proponuje się okapy zabudowane lub okapy zbiorcze. Odpowiedni montaż, wykonanie może uwzględniać również takie aspekty jak wygoda, bezpieczeństwo i ergonomia. Przykładem może być umieszczenie prostownika nad bateriami. Jest to wygodne rozwiązanie, a przy tym bardzo praktyczne. Ułatwia to dostęp do poszczególnych elementów, co znacząco skraca czas wymiany i obsługi. Dlatego też warto zadbać by dostęp pracownika do elementów akumulatorowni, akumulatorów i kluczowych elementów nie wymagał zbędnych czynności lub procedur.

Inne możliwości to wykorzystanie specjalnych czujników, które będą informowały sygnałem gdy wartości będą niebezpieczne. Takie rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze jako uzupełnienie okresowych kontroli akumulatorów. W przypadku oświetlenia, można a nawet należy stosować rozwiązania iskrobezpieczne. Jednocześnie należy zawsze przykładać dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy. Należy zawsze pamiętać, że stężenia gazów oraz oparów stwarzają ryzyko, które należy uwzględnić w pracy. Warto minimalizować ryzyko wszędzie tam, gdzie współczesne rozwiązania, dają tylko taką możliwość.

Tam gdzie wykorzystywane są ogniwa kwasowe, należy odpowiednio zabezpieczyć pod tym kątem również podłogę. Najczęściej odbywa się to za sprawą stosownej do celu farby. W większości przypadków wystarczą podstawowe metody zabezpieczenia, odpowiednie do charakteru danego miejsca. Inne możliwe rozwiązanie to wykorzystanie specjalnych progów, listew i im podobnych, które uniemożliwią ewentualny, dalszy wyciek płynów. Ich celem jest zatrzymanie ich w danym pomieszczeniu, tak by nie przeniknął on dalej. W efekcie, przekłada się to na kwestie bezpieczeństwa, jak i czystość pomieszczeń. Ład i porządek w takich miejscach jest wymogiem oczywistym, szczególnie, że w tej przestrzeni poruszają się zarówno pracownicy, jak i szereg maszyn.

DIAGNOSTYKA BATERII TRAKCYJNYCH NP. WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Problemy związane z energią, pojawiają się bardzo często, szczególnie w związku z sytuacją na świecie. Z tego powodu właśnie wiele firm zdecydowało się inwestować nie tylko rozmaite baterie akumulatorowe. Ich bezpieczeństwo stale rośnie, szczególnie przy odpowiednim postępowaniu i zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie pomocne a często i niezbędne stają się w takich przypadkach akumulatorownie. Znacząco usprawniają one obsług i wykorzystanie maszyn i urządzeń w danej firmie, która wykorzystuje przenośne rozwiązania elektryczne. To z ich pomocą można zapewnić sprawne działanie maszyn na trenie danego zakładu.

W zakładach, w których znaczna lub istotna część pac opiera się na wykorzystaniu, czy to akumulatorowni, czy samych akumulatorów, ważne staje się ich długie działanie. Koszty niewłaściwej obsługi, są często znaczące i dotyczy to nie tylko samego procesu ładowania. Jeżeli źle będziemy użytkować czy to akumulator, prostownik czy inną baterię trakcyjną, szybko zauważymy, że częściej należy ją ładować a czas pracy skraca się znacząco. Dlatego należy unikać zabrudzeń akumulatora a w razie potrzeby odpowiednio go czyścić. Podobnie jest z samym użytkowaniem. Powinno się unikać głębokiego rozładowania, co szczególnie wpływa na dalsze wykorzystanie. Wiele jeszcze zależy od intensywności oraz czasu pracy jak i pokonywanym dystansie. Przekłada się to na kontrolę poszczególnych łączy i podobnych elementów. Mogą one ulec poluzowaniu, co ma przełożenie na wydajność i osiąganą moc. Powinny one być odpowiednio dopasowane, tak by nie miały zbędnych luzów, jak i nie nastąpiło ich zerwanie. Należy tu pamiętać, że pojazdy, maszyny nie zawsze poruszają się po płaskim terenie a w czasie pracy zdarzają się nagłe hamowania, przyśpieszenia a nawet zmiany kierunku jazdy.