Przeglądy cykliczne - opieka nad akumulatorowniami

OPIS

Stały dozór i kontrola nad sprzętem pozwala na wydłużenie żywotności baterii i redukcję kosztów związanych z ich wymianą na nowe. Redukuje także ryzyko występowania niezwykle kosztowych w przemyśle nieplanowych postojów produkcyjnych. Naszym Partnerom oferujemy cykliczne przeglądy baterii trakcyjnych oraz prostowników w odstępach 1/3/6 miesięcy w zależności od zróżnicowanych potrzeb w zakładach. Współpracę wiążemy stosownymi umowami serwisowymi lub nie – w zależności od wymagań Klienta. Po każdym cyklicznym przeglądzie generujemy raport serwisowy zawierający zakres wykonanych czynności przy konkretnym sprzęcie, a także zalecenia i wiele innych przydatnych informacji.

Standardowe czynności wykonywane podczas przeglądu:

 • Pomiar parametrów elektrycznych ogniw baterii pod obciążeniem.
 • Pomiar parametrów chemicznych ogniw baterii (gęstość elektrolitu).
 • Kontrola stanu izolacji i szczelności baterii.
 • Kontrola stanu połączeń międzyogniwowych oraz przyłączy baterii, w tym wtyczki (gniazda).
 • Kontrola szczelności i poprawności działania systemu centralnego uzupełniania wody AQUA.
 • Kontrola szczelności i poprawności działania systemu cyrkulacji elektrolitu EUW.
 • Czyszczenie powierzchni i skrzyń baterii.
 • Wypompowanie i utylizacja cieczy z wnętrza skrzyni.
 • Uzupełnienie ubytków wody w ogniwach.
 • Wymiana uszkodzonych części i elementów wyposażenia baterii.
 • Prowadzenie dokładnego rejestru stanu technicznego każdej baterii trakcyjnej/prostownika.
 • Doradztwo w/s bieżącej obsługi baterii.
 • Pomiar parametrów ładowania prostowników.
 • Kontrola stanu izolacji przewodów przyłączeniowych prostowników.
 • Kontrola i konserwacja połączeń elektrycznych.